مشاوره و تحلیل قیمت طلا ، ارز وآتی سکه

تحلیل تکنیکال ، فاندامنتال و پیش بینی طلا ( جهانی و داخلی )،ارز و دیگر بازارهای سرمایه

مشاوره و تحلیل قیمت طلا ، ارز وآتی سکه

گروه تحلیلگران معاملات آتی
مشاوره و تحلیل قیمت طلا ، ارز وآتی سکه تحلیل تکنیکال ، فاندامنتال و پیش بینی طلا ( جهانی و داخلی )،ارز و دیگر بازارهای سرمایه

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

جدول سیگنال اونس طلا دلار سکه آبشده و آتی شهریور

لینک قیمت خدماتادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۹۴ | ۹:۶ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل اونس طلا دلار و پیشنهاد معاملاتی سکه آبشده و آتی

15:00

لینک قیمت خدماتادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۴ | ۹:۴۵ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل نمودار اونس طلا و پیشنهاد معاملاتی سکه ، آبشده ، آتی و دلار

رمزهای روزهای گذشته برداشته شدند

لینک قیمت خدماتادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ | ۹:۲۰ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

پیشنهاد معاملاتی سکه آبشده آتی و تحلیل دلار

13:42ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۴ | ۹:۴۸ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل اونس و پیشنهاد معاملاتی بازار طلای داخل

12:37ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۴ | ۱۰:۳۵ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل اونس طلا و دلار و پیشنهاد معاملاتی و اعداد مهم بازار طلای داخلادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ | ۹:۳۶ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل اونس طلا دلار و پیشنهاد اصلاح معاملاتی بازار طلای داخلادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۴ | ۱۰:۷ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل دلار و اونس طلا و سکه آبشده و آتی شهریورادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۴ | ۱۰:۳۰ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل دلار و بازار طلای داخل

15:09ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ | ۹:۳۲ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل اونس طلا و دلار و پیشنهاد معاملاتی آبشده سکه دلار و آتیادامه مطلب
تاريخ : شنبه دهم بهمن ۱۳۹۴ | ۸:۳۵ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل اونس طلا و دلارادامه مطلب
تاريخ : جمعه نهم بهمن ۱۳۹۴ | ۱۰:۴۰ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل اونس طلا و دلار و بازار طلای داخلادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۴ | ۱۰:۲۵ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل اونس طلا دلار سکه و آبشده و آتی شهریورادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴ | ۹:۲۳ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل اونس طلا دلار و بازار طلای داخل

12:55ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ششم بهمن ۱۳۹۴ | ۱۰:۲۴ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل قیمتهای امروز ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۴ | ۱۱:۳ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل اونس طلا و دلار و جدول سیگتال اونس طلا سکه آبشده دلار و آتی شهریورادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۴ | ۱۰:۶ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل دلار و آبشده نقدی و سکه نقدی و آتی شهریورادامه مطلب
تاريخ : شنبه سوم بهمن ۱۳۹۴ | ۱۰:۳۷ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل اونس طلا و دلار و بازار طلای داخلادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۹۴ | ۵:۰ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

با توجه به تعطیلی آمریکا امروز در اونس طلا تغییری خاصی نخواهیم دید

برای معاملات جدول سیگنال دیروز ملاک من میباشد

11:34 در خصوص تعطیلی آمار دلار آمریکا اشتباه کرده بودم امروز تعدادی آمار اقتصادی برای غروب داریم اما پیشنهاد و تحلیلهایم  تغییر نکرده استتاريخ : چهارشنبه سی ام دی ۱۳۹۴ | ۷:۸ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

جدول سیگنال اونس طلا سکه آبشده دلار آتی شهریورادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۴ | ۹:۳۶ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل اونس طلا دلار سکه آبشده و آتیادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۴ | ۹:۳۴ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تاثیر لغو تحریمها بر بازار دلار طلا و بورس

12:20ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۴ | ۱:۴۶ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

اعضای محترم از امروز دوره جدید سیگنالی شروع میشود از فردا رمز وبلاگ تغییر خواهد کرد

لطفا ثبت نام نمایید

تحلیل دلار سکه آبشده و آتی شهریورادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۴ | ۱۰:۷ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل اونس طلا دلار و پیشنهاد معاملاتی سکه آبشده و آتی شهریورادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۴ | ۱۰:۴ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل کلی اتفاقات اخیر بازار طلا و دلار وپیشنهاد معاملاتی آنهاادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۴ | ۷:۴۳ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل و پیشنهاد معاملاتی بازار طلای داخل ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۴ | ۹:۵۴ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل اونس و دلار و بازار طلای داخلادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۴ | ۱۰:۲۵ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل اونس طلا دلار و بازار طلای داخل بهمراه جدول سیگنال اونس طلا دلار سکه آبشده و آتی تیرادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیستم دی ۱۳۹۴ | ۱۰:۴ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

فعلا نظر مشخصی ندارم و منتظرم تا چند ساعت قیمتها نوسان کنندتاريخ : شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۴ | ۱۰:۲۸ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - مهندس فتحی۰۹۳۶۵۸۶۸۳۳۸

تحلیل اونس طلا و دلار و پیشنهاد معاملاتی بازار طلای داخلادامه مطلب
تاريخ : جمعه هجدهم دی ۱۳۹۴ | ۱۰:۳۰ قبل از ظهر | نویسنده : گروه تحلیلگران معاملات آتی |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.