مشاوره وسیگنال >طلا،ارز،مسکن،بورس،انرژی/ چهارشنبه 05 می /کسری هاشم خانی چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۲ بعد از ظهر

به نام خدا

 • 1.>(14:00):> شاخصهای اقتصادی امروز و تاثیر آن روی بازار : > ادامه مطلب > ورود رمز

ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - فتحی09365868338 چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۱:۲۲ قبل از ظهر
تحلیل اونس طلا دلار و بازار طلای داخل

12:35


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

مشاوره وسیگنال >طلا،ارز،مسکن،بورس،انرژی/ سه شنبه 05 می /کسری هاشم خانی سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۲۳ بعد از ظهر

به نام خدا

 • 1.>(14:18):> دلار : > پیش بینی روند امروز دلار ،نقاط تکنیکال و استراتژی معاملاتی پیامک شد.
 • 2.>(14:30):> اونس طلا : > نقاط تکنیکال ، روند امروز و استراتژی معاملاتی پیامک شد.
 • 3.>(14:55):> آتی سکه آبانماه : > نقاط تکنیکال ، روند و استراتژی معاملاتی پیامک شد.
 • 4.>(19:07):> چارت مهم سکه نقدی : > لینک مشاهده
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - فتحی09365868338 سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۴۰ قبل از ظهر
تحلیل دلار اونس طلا و بازار طلای داخل


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

به نام خدا

 • 1.>(11:51):> اونس طلا : > نقاط تکنیکال ، روند و استراتژی معاملاتی ارسال شد.
 • 2.>(12:20):> دلار : > نقاط تکنیکال ، روند و استراتژی معاملاتی ارسال شد.

 

نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - فتحی09365868338 دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۱ بعد از ظهر
اعضای محترم بدلیل رکود و عدم نوسان قیمت دوره فعلی سیگنالینگ ده روز دیگر ادامه میابد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

به نام خدا

 • 1.>(12:15):> دلار : > روند احتمالی امروز ، نقاط تکنیکال و استراتژی معاملاتی ارسال شد.
 • 2.>(12:55):> آتی سکه آبانماه :> نقاط تکنیکال ، استراتژی و پیشنهاد معاملاتی ارسال شد.
 • 3.>(15:37):> مدیریت معاملات هفته قبل آتی سکه آبانماه : > ادامه مطلب > ورود رمز اردیبهشت
 • 4.>(16:28):> استراتژی معاملاتی حواله شنبه آبشده: > دامه مطلب > ورود رمز اردیبهشت

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - فتحی09365868338 یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۱:۳۱ قبل از ظهر
تحلیل اونس طلا


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

به نام خدا

 • 1.>(03:17):> بیانیه فدرال رزرو و تاثیر آن روی قیمت طلا : > ادامه مطلب > ورود رمز اردیبهشت
 • 2.>(11:51):> دلار : > روند امروز و استراتژی معاملاتی در پیام کوتاه شماره 2-3-4 ارسال شد.
 • 3.>(12:33):> اونس طلا : > نقاط تکنیکال و استراتژی معاملاتی به همراه روند امروز ارسال شد.
 • 4.>(13:10):> استراتژی عمومی طلا : > در پیام شماره 10-13 ارسال شد.
 • 5.>(14:26):> آتی سکه سررسید آبانماه : > ادامه مطلب > ورود رمز اردیبهشت
 • 6.>(15:23):> پیش بینی سکه نقدی و نقاط خرید و فروش : > ادامه مطلب > ورود رمز

ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - فتحی09365868338 پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ۹:۵۳ قبل از ظهر
تحلیل و پیشنهاد معاملاتی اونس طلا دلار سکه آبشده و آبان


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

به نام خدا

 • 1.>(14:33):> تا این لحظه نقاط تکنیکال دلار و اونس طلا به همراه اعلام روند ، استراتژی معاملاتی و پیشنهاد معاملاتی برای اعضاء سیستم مشاوره ارسال شده است.
 • 2.>(15:12):> نقاط تکنیکال سکه نقدی ، استراتژی معاملاتی برای اعضاء پیامک شد.
 • 3.>(16:30):> شاخصهای اقتصادی امروز و جهت قیمتی بازار : > ادامه مطلب > ورود رمز اردیبهشت

ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - فتحی09365868338 چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۱:۴۳ قبل از ظهر
تحلیل و پیشنهاد معاملاتی سکه آبشده آبان اونس و دلار


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

به نام خدا

 • 1.>(19:54):> تحلیل ، بررسی و پیش بینی قیمت جهانی طلا :> ادامه مطلب > ورود رمز اردیبهشت
 • 2.>(11:34):> نقاط تکنیکال دلار ، روند و استراتژی معاملاتی ازطریق پیام شماره 2-3-4 ارسال شد.
 • 3.>(12:31):>  پیش بینی روند سکه نقدی و نقاط مناسب خرید و فروش :> ادامه مطلب > ورود رمز
 • 4.>(15:19):> آتی سکه سررسید آبانماه : >  ادامه مطلب > ورود رمز اردیبهشت

ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - فتحی09365868338 سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۱:۵۵ قبل از ظهر
با پوزش از تاخیر

تحلیل دلار سکه آبشده واونس طلا


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

به نام خدا

 • 1.>(17:04):> مدیریت سرمایه آتی سکه سررسید آبان : > ادامه مطلبرمز برداشته شد.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - فتحی09365868338 دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۱:۴۵ قبل از ظهر
اعضای محترم

تحلیلم نسبت به دیروز تغییری نکرده است در صورت تغییر ، بروزرسانی میکنم

نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

به نام خدا

 • 1.>(10:55):> دلار : > روند امروز ، نقاط تکنیکال و پیشنهاد معاملاتی برای اعضاء ارسال شد.
 • 2.>(12:52):> سکه نقدی : > نقاط تکنیکال و استراتژی معاملاتی پیشنهادی ارسال شد.
 • 3.>(15:03):> تحلیل و پیش بینی سررسید آبانماه آتی سکه :> ادامه مطلبرمز برداشته شد.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - فتحی09365868338 یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۱۴ قبل از ظهر
تحلیل دلار سکه آبشده و اونس طلا


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

به نام خدا

 • 1.>(12:45):> پیش بینی دلار :> روند امروز دلار ، نقاط تکنیکال و استراتژی برای اعضاء پیامک شد.
 • 2.>(15:39):> آتی سکه سر رسید آبانماه : > ادامه مطلبرمز برداشته شد.
 • 3.>(17:01):> تحلیل تحلیلگران موسسه HSBC در مورد طلا  جهانی: > ادامه مطلبرمز برداشته شد.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - فتحی09365868338 شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ ۳:۲۰ قبل از ظهر
تحلیل دلار سکه آبشده آبان و اونس طلا


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

به نام خدا

 • 1.>(04:05):> تحلیل ، بررسی و پیش بینی قیمت جهانی طلا : > ادامه مطلبرمز برداشته شد.
 • 2.>(12:00):> آتی سکه سررسید آبان :> ادامه مطلبرمز برداشته شد.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - فتحی09365868338 پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۴۱ قبل از ظهر
تحلیل اونس طلا و بازار داخل

دوستانی که تمایل به آموزش خصوصی دارند هفته آینده میتوانم در خدمتتان باشم

با عرض پوزش بدلیل تماسهای زیاد بروزرسانی این پست طول کشید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

به نام خدا

 • 1.>(11:58):> دلار : > نقاط تکنیکال و روند امروز به همراه استراتژی معاملاتی پیامک شد.
 • 2.>(13:25):> اونس طلا : > نقاط تکنیکال ، روند امروز و استراتژی معاملاتی پیامک شد.
 • 3.>(13:46):> استراتژی بازار طلا : > از طریق پیام شماره 8-9-10 برای اعضاء پیامک شد.
 • 4.>(16:49):> سیگنال سکه نقدی: > ادامه مطلبرمز برداشته شد.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - فتحی09365868338 چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۳۳ قبل از ظهر
ادامه مطلب * 11:43

دوستانی که تمایل به آموزش خصوصی دارند هفته آینده میتوانم در خدمتتان باشم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

به نام خدا

 • 1.>(00:00):> ...

 

نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

به نام خدا

 • 1.>(16:53):> مسیر اونس طلا  : > ادامه مطلبرمز برداشته شد.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - فتحی09365868338 سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۴۹ قبل از ظهر
تحلیل دلار و اونس طلا و بازار داخل

دوستانی که تمایل به آموزش خصوصی دارند هفته آینده میتوانم در خدمتتان باشم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

به نام خدا

 • 1.>(12:26):> دلار :> نقاط تکنیکال ، روند و استراتژی معاملاتی برای اعضاء پیامک شد.
 • 2.>(12:56):> اونس طلا :> نقاط تکنیکال ، روند و استراتژی معاملاتی برای اعضاء پیامک شد.
 • 3.>(14:59):> سکه نقدی : > نقاط تکنیکال ، روند و استراتژی معاملاتی ارسال شد.
 • 4.>(15:12):> آتی سکه آبانماه : > نقاط تکنیکال ، روند و استراتژی معاملاتی ارسال شد.
 • 5.>(19:06):> ثبت نام در سیستم مشاوره و سیگنال طلا و ارز ( اردیبهشت): > لینک ثبت نام
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

سیگنالهای خرید و فروش آتی، ارز،طلا، سکه و آبشده - فتحی09365868338 دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ ۹:۵۵ قبل از ظهر
تحلیل دلار واونس طلا

11:40


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |

به نام خدا

 • 1.>(11:38):> بررسی و پیش بینی قیمت جهانی هر اونس طلا: > ادامه مطلبرمز برداشته شد.
 • 2.>(17:23):> آتی سکه :مدیریت سرمایه پایانی : > ادامه مطلبرمز برداشته شد.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |